فرش دستباف تبریز

فرش دستباف تبریز

فرش ایران با تمام شهرت و قدمتی که دارد ناشناخته است نه برای اروپایی خریدار ، بلکه خود ما هم آن طور که باید و شاید آن را نمی شناسیم . این یک ادعای واهی نیست . کمتر کسی می تواند با دیدن فرشی محل بافت آنرا تعیین کند و خصوصیات آن را بازگوید . در حالیکه با تمام یک فرش ، شناسنامه آن ، با خود و در خودش صادر شده است : فرش  دستباف تبریز ، با اردبیل در آذربایجان و کار مشهد با محولات در خراسان کاملا از هم جداست عدم شناسایی خصوصیات فرش سبب می شود تا خریدار به هنگام خرید بدون توجه به موارد استفاده آن فرش را فقط به دلیل زیبایی با طرح و نقشه بخرد و مورد بهره برداری قرار دهد و بعد پشیمان شود که کار فلان جا دوام ندارد ، در حالی که عدم اطلاع او از طبیعت دستاوردهای یک محل به انتخاب نادرست انجامیده است و این سبب از بین رفتن فرش شده است .

فرش دستباف تبریز

فرش مرکز استان یعنی ، تبریز و با فرش دیگر شهرهای منطقه تفاوت دارد . فرش دستباف تبریز ریزباف و درشت باف است ( برای کارگاههایی که در محدوده شهر واقع شده و تفاوتش از نظر کیفیت ، نقشه ، مصالح با دیگر شهرها بسیار

خصوصیات فرش دستباف تبریز

فرش آذربایجان فرش مرکز استان یعنی ، تبریز با فرش دیگر شهرهای منطقه تفاوت دارد . فرش های تبریز ریزباف و درشت باف است ( برای کارگاههایی که در محدوده شهر واقع شده و تفاوتش از نظر کیفیت ، نقشه ، مصالح با دیگر شهرها بسیار خصوصیات فرش دستباف تبریز قالی باف این شهرستان استثنائا در تهیه و کاربرد نقشه تعصبی ندارد یعنی نقشه های زیبا و مطابق سلیقه اش را از هر نقطه ای می گیرد و پس از تلفیق آن با روحیه خویش ، بکارش می برد ، نقشه هایی را که در تبریز با الهام از نقشه های سایر مناطق تهیه میشود اغلب به شکل اصلی بسیار نزدیک است ، برای همین هم فرش دستباف تبریز نقشه اصفهان با تبریز نقشه کرمان در فرش فروشیها کم نیست . اما همین که می گوییم « تبریز نقشه اصفهان » شخصیت دست کار بافنده تبریزی را تأیید کرده ایم . این حالت در فرش های نقاط دیگر کمتر به چشم می خورد . رنگ در فرش باف تبریز هماهنگ و متقارن است ، کمتر فرش مرغوبی در این شهر بافته می شود که چشم تماشاگر را بزند ، یعنی رنگها ملایماند و قوانین هماهنگی کاملا در کاربرد رنگ ها رعایت می شود . فرش  دستباف تبریز فوق العاده ظریف و به اصطلاح پوک است . اگر فرش ۶۰ رج یک گره تبریز را با فرش ۶۰ رج یک گره کاشان مقایسه کنیم ، کارشناسان فرش با توجه به جهات مختلف فرش دستباف  تبریز را مرغوب تر می دانند . دوام – فرش های این شهر مثل تمام نقاط ایران به دو صورت سفارشی و تجارتی تقسیم می شود کارشناسان می گویند فرش سفارشی تبریز ممتاز ترین فرش ایران است ، به شرط آنکه در تهیه اش صرفه جویی نشده باشد

  • دوام

دوام – فرش های این شهر مثل تمام نقاط ایران به دو صورت سفارشی و تجارتی تقسیم می شود کارشناسان می گویند فرش سفارشی تبریز ممتاز ترین فرش ایران است ، به شرط آنکه در تهیه اش صرفه جویی نشده باشد .

طرز شناخت

فرش های مرغوب تبریز را نمی توان از محصولات ممتاز دیگر مراکز تولید فرش ایران باز شناخت . به طوری که بیننده عادی ، فرش هر کجا را که مرغوبتر بداند ، فرش دستباف تبریز را به همانجا نسبت می دهد . البته فرش سبک تبریز هم از نامرغوبترین فرش های ایران است . صفت ممیزه فرش دستباف تبریز زیبایی آن است و غیر اصیل بودن نقشه اش یعنی طراح تبریزی از هر شهرستانی بهترین قسمت نقشه را انتخاب می کند ، مثلا کم نیست فرش هایی که حاشیه اش از یک نقشه ، لچک و ترنجش از نقشه دیگر و زمینه از جای دیگر گرفته شده است و از تبریز به بازار فرش روانه شده است

در تبریز واحد مساحت فرش قالیچه است . یک « قالیچه » تبریز مساوی است با دو ذرع مربع تبریز ، به ادعای اهالی این شهر ذرع طول تبریز معادل ۱۱۲ سانتیمتر است ولی ذرع را در تهران ۱۰۴ سانتیمتر قبول می کنند .

واحد بافت فرش در شهر تبریز در یک حالت عمومی در هر یک گره تبریز که بافندگان بومی آن را ۷ سانتیمتر می دانند باید حداقل ۱۲ بافت یا گره و حداکثر ۸۰ بافت بکار رود ، بافت ها را طولی می شمارند و نه مربع . فرشی که از ۳۵ بافت در یک گره کمتر داشته باشد ، نامرغوب است و بیشتر از این مرغوب.

طرح

از طرح های مشهور تبریز میتوان به دار تبریزی-قلاب تبریزی- تقی زاده  و ماهب نیز اشاره کرد

 

برگرفته از کتاب ایرج افشاز

گالری فرش بازدار

 

SQL requests:205. Generation time:2,238 sec. Memory consumption:47.37 mb